Sporočilo
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

IAIDO

V Japonskih borilnih ve?inah je najbolj edinstvena sistemizacija ve?ine tehnike potega me?a, ki je prerasla v svojo posebno disciplino.

Ta tehnika je znana po tevilnih imenih vendar so najpogosteja battojutsu in iaijutsu ali iaido.

Battojutsu enostavno pomeni tehnika potega me?a toda poimenovanje iai je bolj obskurno.

Originalno se ime sklicuje na prvotne tehnike potega me?a iz sede?ega ali kle?e?ega poloaja, v nasprotju s stoje?im poloajem usmerjenim direktno proti nasprotniku in v povezavi s tem je nekje v zgodovini prilo do taknega poimenovanja. Mogo?e je, da je to tudi zaradi pomembnosti, ki so jo sede?emu poloaju dajale mnoge klasi?ne ole potega me?a.

Vse skozi Japonsko fevdalno obdobje so voj?aki samuraji nosili par me?ev in imeli legalno pravico me?e uporabiti proti vsem iz nijih socialnih slojev in tudi kaste samurajev, ?e so bili napadeni ali ne?astno izzvani .

V taknem okolju je bila najbolja oblika samoza?ite ?im hitreje izvle?i me? in parirati napadalcu ali ga pokon?ati e predno je lahko izvedel svoj napad.

Kot nekako bolj specializirano ali izboljano obliko kenjustu (u?enja borbe s palico) se je ve?ina iai pogosto u?ila skupaj z drugimi oroji ter starejimi borilnimi ve?inami in zelo redko bi se nala ola, ki bi izklju?no u?ila samo me?evanje.

Glavni poudarek iaido je poteg in rezanje z me?em, vendar so nekatere klasi?ne ole vklju?evale in u?ile tudi borilne tehnike jujutsu v primeru, da je nasprotnik zgrabil eno roko z me?em ali pa se je borba odvijala v ozkem prostoru, kjer je ozka razdalja prepre?evala poteg in uporabo me?a.

Iz teh primerov je jasno razbrati povezavo med iai tehnikami in ostalimi borilnimi ve?inami fevdalne japonske.

Mnogi izmed klasi?nih stilov me?evanja so preiveli in se pou?ujejo tudi danes. Nekaj najbolj znanih stilov je : Muso Jikiden Eishin ryu, Mugai ryu, Suio ryu in Mizoguchi ryu . Obstajajo tudi bolj moderne ole ki so znanje ?rpale od starejih , kot so Toyama ryu ter kompletno moderno standardiziran Seitei iaido , ki se prakticira bolj kot disciplina izgrajevanja osebnostnega karakterja.

Iaido trening vklju?uje poglobljen tudij in tevilne ponovitve vsake tehnike tirih glavnih faz .

- Nukitsuke (izvle?enje me?a iz ovoja in za?etni obrambni ali napadalni gib)

- Kiriotoshi (rezanje nasprotnika )

- Chiburi ( stilsko stresanje krvi z rezila me?a )

- Noto (vra?anje me?a v ovoj )

-

Prav tako je pomemben del treninga pravilno vzdrevanje me?a in opreme.

sh2162 copy

image