Sporočilo
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

KOBUDO

Na Japonskem so borilne ve?ine praviloma razvr?ene v klasi?no ali koryu in moderno ali gendai smer ali pot.

Uradni za?etek moderne poti ali linije se pri?ne leta 1868, ki zazanamuje za?etek vladanja Cesarja Meiji in velja tudi kot uradni za?etek moderne dobe Japonske.

Kobudo je moderna beseda, ki pomeni starodavne borilne poti in se uporablja kot splona oznaka za vse umetnosti japonskega izvora, ki so bile ustvarjene pred letom 1868.

Kobudo se lahko uporablja izmeni?no s skoraj identi?no besedo Kobujutsu in Koryu bujutsu, ?eprav obstajajo nekatere manje razlike v niansah.

Tehni?no je tako korektno poimenovati veliko stilov jujutsu kot kobudo vendar se poglavitno v to kategorijo stilov uvr?a vse vrste ve?in z orojem, ki jim v?asih dodajo tudi sekcije ve?in s prazno roko.

V preteklosti so bile borilne ve?ine na japonskem razdeljene na osnovi druinskih enot in so se imenovale ryuha, ki so se zgledovale po tradicionalni iemoto delitvi na druinske obrtnike cehe.

U?enje in znanje ryuha je bilo ekskluzivno v lasti najstarejega ?lana druine ali zakonitega dedi?a, ki je bil tudi edini poobla?en za u?enje, usposabljanje in prenaanje borilne ve?ine.

Nove smeri so pogosto temeljile na posameznih nadarjenih tudentih, ki niso izhajali iz druine ampak so pridobljeno znanje kasneje razvili v svoj slog in popolnoma novo smer.

Okinawa Kobudo usposabljanje zajema pouk z razli?nimi tipi tradicionalnih oroij, ki izvirajo z Okinawe.

To so razli?ne meanice in tipi oroja, ki je ve?krat bolj podobno orodju ali ribikemu priboru kot pa namenskemu in posve?enemu oroju za bojno polje.

Ta vrsta treningov se navadno imenuje Ryukyu kobudo. Oroja so : bo, sai, tonfa, kama, eiku bo, nunte bo, tekko, techu in nunchaku.

Oroja, ki se uporabljajo v japonskem kobudo so tevilna in raznolika, vendar so najpogosteja Katana (dolgi me?), Yari (kopje), Bo (dolga palica), Jo (kratka palica), Naginata (rezilo na dolgi palici), Jitte (nekakna gumijevka s kovino) in Kusarigama ( sestavljeno oroje iz verige in srpa)

?eprav obstaja ve? organizacij in zdruenj za kobudo treninge , pa so vse organizirane kot ryuha in med seboj neodvisne ter sledijo samo svojim naukom, metodam in stilu. Ne razlikujejo se samo po tehni?nih vsebinah temve? tudi po terminologiji, uniformah, sistemu rangiranja, napredovanja in e ogromno ostalih malenkosti.

Precej redko se lahko najde verodostojne u?itelje za koryu izven Japonske, ?eprav ti obstajajo in tudi pou?ujejo.

KOBUDO

image